วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีของหลาน
สมาทานศีล๕,  ออมบุญ, จับดีคนรอบข้าง,  ....... หมายถึง ?????
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น